Rola Brokera PDF Drukuj Email

 

 Kto to jest broker ubezpieczeniowy? Do czego może mi służyć?

 

  1. Broker reprezentuje interesy swojego klienta-mocodawcy wobec wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych – bezpłatnie na podstawie PEŁNOMOCNICTWA. Agent, dla porównania, to też pośrednik, ale reprezentuje on interesy swojego Towarzystwa lub Towarzystw Ubezpieczeniowych w przypadku multiagenta
  2. Broker opracowuje i wysyła oferty do kilku (np.5) Towarzystw Ubezpieczeniowych w imieniu swojego klienta załączając kopie otrzymanego PEŁNOMOCNICTWA. Następnie analizuje i przedstawia klientowi otrzymane odpowiedzi ofertowe, a w razie potrzeby negocjuje cenę oferty z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
  3. Po wyborze oferty broker składa wniosek o wystawenie polisy, odbiera polisę i dostarcza kientowi, klient może tej polisy nie przyjąć i nakazać brokerowi zwrócić ją do Towarzystwa w przypadku gdy ta odbiega od zaakceptowanej oferty.
  4. Klient dokonuje przelewem opłaty za polisę w ciągu 7 lub 14 dni bez wstrzymania ochrony do czasu zaplaty.
  5. Broker udziela pomocy swojemu klientowi w likwidacji ewentualnej szkody mając na uwadze interesy swojego klienta.
  6. Broker odpowiada przed swoim klientem za zaniedbania, np. nie przypomniał o wpłacie kolejnej raty lub odnowieniu polisy w rocznicę. Na takę ewentualnośc broker posiada własną polisę „OC brokera”.